High School Entrance Exam to Pho Thong Nang Khieu 2003 – 2004 (No Key)


Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Tiếng Anh 2003 – 2004

Trường Phổ Thông Năng Khiếu (Đại Học Quốc Gia TP. HCM)

Download Papers Here

https://blogchuyenanh.files.wordpress.com/2012/01/ca-nk-2003-2004.pdf

One thought on “High School Entrance Exam to Pho Thong Nang Khieu 2003 – 2004 (No Key)

  1. Sao cứ có cái tiêu đề blog chuyên Anh chèn vào vậy ạ :(( em không nhìn thấy đề gì hết

    Like

Comments

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s