Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Chuyên Môn Tiếng Anh (Chuyên) 2013-2014 TP. HCM


ĐỀ THI + ĐÁP ÁN GỢI Ý

DOWNLOAD

ĐỀ THI + ĐÁP ÁN GỢI Ý

9 thoughts on “Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Chuyên Môn Tiếng Anh (Chuyên) 2013-2014 TP. HCM

  1. Please, chủ thớt này upload file Đề và Đáp án 2013 lần 2, vì tôi download không được, có lẽ file cũ đã bị hư. Thanks in advance, Jan 11th 2014

    Like

  2. Hi, Mr. Trung.
    The word “inarguable” cannot be found the oxf. Advanced dic. . Would you please tell me where I can find this? Thanks tons.

    Like

Comments

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s