Đề Thi Thử Chuyên Tiếng Anh Vào Lớp 10 Trường Phổ Thông Năng Khiếu (2014) (Practice Test 02)


Bia - Copypng_Page1

DOWNLOAD (PRACTICE TEST 02)

ANSWER KEY

6 thoughts on “Đề Thi Thử Chuyên Tiếng Anh Vào Lớp 10 Trường Phổ Thông Năng Khiếu (2014) (Practice Test 02)

    1. Để nói cái cái gì của riêng ai thì và nhấn mạnh của riêng chủ sỡ hữu thì dùng of sb’s/sth’s own nha bạn.

      Like

    2. Bạn đọc câu này sẽ hiểu tại sao “I understand that in fact her influence also went a lot deeper.”

      Like

Comments

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s