Thi Thử Trực Tuyến (Miễn Phí) – Kỳ Thi Học Sinh Giỏi Quốc Gia Môn Tiếng Anh 2015 (Lần 1)


THÔNG TIN KỲ THI

  • Đối tượng dự thi: HS THPT các khối 10, 11, 12
  • Ngày thi (dự kiến): 21/12/2014 (Chủ Nhật) (3 ca)
    HS chọn ca thi phù hợp với thời gian biểu cá nhân
  • Đề thi bám sát cấu trúc đề thi chính thức, nhưng không có phần Speaking

CÁCH THỨC THAM DỰ

  1. Đăng ký: http://goo.gl/forms/SKnpkujc8Q
    Hạn chót đăng ký: 18/12/2014
  2. Nhận phiếu báo danh và hướng dẫn làm bài thi qua e-mail: 19/12/2014
  3. Nhận kết quả thi + Đề thi và đáp án: 28/12/2014

Mọi thông tin liên hệ, xem trong Form Đăng Ký. Các thông tin khác (bổ sung, hiệu chỉnh) sẽ được cập nhật qua các kênh Facebook.

One thought on “Thi Thử Trực Tuyến (Miễn Phí) – Kỳ Thi Học Sinh Giỏi Quốc Gia Môn Tiếng Anh 2015 (Lần 1)

Comments

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.