THI THỬ HSG QUỐC GIA (LẦN 6, DECEMBER 2015)


  • Đối tượng tham dự: Học sinh phổ thông
  • Lệ phí: 50,000 VNĐ/học sinh
  • HS đã thi các lần trước không cần đăng ký lại, chỉ cần gửi email xác nhận tham gia lần 6 qua địa chỉ tienganhchuyen@gmail.com 
  • Thời gian và ngày thi: xem trong form ĐĂNG KÝ
  • Hạn chót đăng ký và đóng lệ phí: 18/12/2015 – Các thông tin khác xem trong form ĐĂNG KÝ dưới đây.

ĐĂNG KÝ

Comments

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s