Blog Depreciated


Chào mọi người!

Hiện tại thầy không còn support blog này nữa, nhưng thầy vẫn để resource ở đây. Mọi người muốn follow các hoạt động của thầy có thể đọc thông báo mới nhất trên Fan Page hoặc FB cá nhân.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ blog trong thời gian qua.

One thought on “Blog Depreciated

Comments

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.